Η νέα εποχή στις ζωοτροφές

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη βιομηχανία ζωοτροφών στα Βαλκάνια.

Η ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. αγγίζει τους 500 τόνους και η αποθηκευτική δυνατότητα των σιλό αγγίζει τους 40.000 τόνους.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κοινωνική
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. σέβεται την κοινωνία & το περιβάλλον

Με γνώμονα την ανάγκη για την προστασία των ανθρώπων και το περιβάλλον επενδύουμε σε φράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευθύνη