Η επιτυχία στην πάχυνση εξαρτάται από την φυλή, την κατάσταση της υγείας, τη διατροφή και το περιβάλλον.

Πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συνολικά 81 εκατομμύρια βοοειδή καταμετρήθηκαν στα 13 κράτη μέλη όπου πραγματοποιήθηκε κατά την απογραφή του 2018 και αντιπροσωπεύουν το 90% του συνολικού αριθμού των βοοειδών της Ε.Ε. Στο παρελθόν, τα βοοειδή χρησιμοποιούνταν ως ζώα εργασίας, αλλά σήμερα κυριαρχεί η εκμετάλλευσή τους ως ζώα για την παραγωγή γαλακτοκομικών και σφάγιων βοοειδών.

Τα συστήματα κρεοπαραγωγικής πάχυνσης διακρίνονται σε εντατικά, ημιεντατικά και εντατικά, ανάλογα με τη φυλή των μόσχων, τον ρυθμό ανάπτυξης, τη διάρκεια πάχυνσης και την ένταση της διατροφής (πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι, αναλογία χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Οι παχυνόμενοι μόσχοι μπορεί να προέρχονται

  1. Από αγελάδες (γαλακτοπαραγωγικών ή κρεοπαραγωγικών φυλών). Στην περίπτωση αυτή οι μόσχοι λαμβάνουν το πρωτόγαλα, ακολουθεί τεχνητός θηλασμός για 8-10 εβδομάδες. Στη συνέχεια ακολουθεί εντατική πάχυνση διάρκειας 13-14 μηνών με τελικό ΖΒ 500 kg κατά τη σφαγή.
  2. Από αγελάδες ελεύθερης βοσκής, διασταυρωμένες πολλές φορές με ταύρους βελτιωμένων φυλών. Οι μόσχοι διατηρούνται με τις μητέρες τους στη βοσκή για έξι μήνες και ακολουθεί εντατική πάχυνση. Τα αρσενικά σφάζονται σε ηλικία 12-19 μηνών με ΖΒ 450-600 kg.
  3. Από ζώα τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό και έχουν ΖΒ 150-350 kg. Τα ζώα αυτά είναι βελτιωμένων φυλών και παχύνονται εντατικά έως ΖΒ 600 kg.

Πόσα κιλά μπορεί να φάει ένα μοσχάρι;

Η επιτυχία στην πάχυνση εξαρτάται από την φυλή, την κατάσταση της υγείας, τη διατροφή και το περιβάλλον. Οι στόχοι στην πάχυνση, είναι: η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του βάρους, η μείωση του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής. Επίσης να είναι για πώληση τα ζώα όσο το δυνατόν συντομότερα, να μειωθεί η θνησιμότητα, και τέλος να υπάρχει άριστη ποιότητα σφάγιου. Η διατροφή (πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι) είναι ο παράγοντας με το μεγαλύτερο κόστος στην πάχυνση των μόσχων. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση των ζωοτροφών και η αποτελεσματικότητα της διατροφής. Οι φάσεις της πάχυνσης είναι 3. Η φάση της προετοιμασίας των ζώων, η φάση της μετάβασης και η φάση της πάχυνσης η οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και ασφαλής. Στην φάση της προετοιμασίας, στόχος είναι η ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος, λιγότεροι τυμπανισμοί και οξεώσεις. Επίσης, ευκολότερη και συντομότερη μετάβαση, προετοιμασία για ταχύτερη και ασφαλέστερη πάχυνση και μειωμένη ευαισθησία σε θέματα υγείας. Η φάση της μετάβασης, έχει διάρκεια 1-3 εβδομάδες. Γενικά θα πρέπει να διαρκεί τόσο όσο να αναπτυχθεί σωστά η μεγάλη κοιλία και να αποφευχθεί η οξέωση. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη για να μην επιμηκύνει την περίοδο πάχυνσης. Στην τρίτη φάση, η αποτελεσματικότητα των ζωοτροφών είναι η πιο ενδιαφέρουσα τεχνική και οικονομική παράμετρος. Πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι; Στόχος η κατανάλωση λιγότερης ζωοτροφής για κάθε κιλό ΖΒ (Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής). Παραμονή των μόσχων στην εκτροφή για μικρότερο χρονικό διάστημα, με στόχο να γίνεται η πάχυνση με ταχύτερο ρυθμό.

Διαχείριση του σιτηρεσίου

Χονδροειδείς: κατά βούληση κατανάλωση. Το άχυρο να είναι καλής ποιότητας. Να αποφεύγονται οι κακές συνθήκες αποθήκευσης (υγρασία κ.λπ.). Να μην γίνεται μετάβαση από άχυρο σε σανό κατά τη διάρκεια της πάχυνσης.

Συμπυκνωμένες ζωοτροφές: κατά βούληση. Οι ταΐστρες να είναι 40 εκατοστά ανά μόσχο. Αποφύγετε τις άδειες ταΐστρες. Οποιαδήποτε αλλαγή τροφής να γίνεται προοδευτικά σε διάστημα 7-10 ημερών.

Πόσα κιλά τροφής πρέπει να τρώει 1 μοσχάρι; Τύποι σιτηρεσίων

Σιτηρέσιο με βάση τα δημητριακά

Οι δημητριακοί καρποί να μην είναι ούτε ψιλοαλεσμένοι, ούτε ολόκληροι. Προτιμότερο να είναι πατημένοι, και όχι αλεσμένοι. Η αναλογία των καρπών στο μίγμα να υπολογίζεται με βάση το βάρος και όχι τον όγκο. Η κατανάλωση τροφής για νεαρά βοοειδή και αρσενικούς μόσχους σωματικού βάρους 500 κιλών είναι ανά ημέρα: καλαμπόκι-κριθάρι (50-50): 5,4 kg, πρωτεϊνικό συμπλήρωμα ΒΙΟΖΩΚΑΤ 3,5 kg, σανός 2 kg (ή άχυρο 1,5 kg). Στον τύπο αυτό των σιτηρεσίων αναμένεται μέση ημερήσια αύξηση του ζώντος βάρους (ΜΗΖ ΖΒ) 1650 g/ ημέρα, και ΔΜΤ 6,5.

Σιτηρέσιο με βάση το ενσίρωμα καλαμποκιού

Πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι; Η κατανάλωση τροφής για νεαρά βοοειδή και αρσενικούς μόσχους σωματικού βάρους 500 κιλών είναι ανά ημέρα: Ενσίρωμα καλαμποκιού 15 kg, πρωτεϊνικό συμπλήρωμα ΒΙΟΖΩΚΑΤ 1,8 kg, δημητριακοί καρποί (καλαμπόκι/κριθάρι) kg 2 σανός ή άχυρο 0,8 kg). Στον τύπο αυτό των σιτηρεσίων αναμένεται μέση ημερήσια αύξηση του ζώντος βάρους (ΜΗΖ ΖΒ) 1450 g/ ημέρα, και ΔΜΤ 8.

Σιτηρέσιο με βάση τα Μίγματα ΒΙΟΖΩΚΑΤ για ανάπτυξη-πάχυνση μόσχων

Πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι με μίγμα ΒΙΟΖΩΚΑΤ; Η κατανάλωση τροφής για νεαρά βοοειδή και αρσενικούς μόσχους σωματικού βάρους 500 κιλών είναι ανά ημέρα: Μίγμα ΒΙΟΖΩΚΑΤ 8 kg, σανός 2,5 kg (ή άχυρο τουλάχιστον 1,5 kg). Στον τύπο αυτό των σιτηρεσίων αναμένεται μέση ημερήσια αύξηση του ζώντος βάρους (ΜΗΖ ΖΒ) 1850 g/ ημέρα, και ΔΜΤ 5. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την εγγύηση της βέλτιστης αποδοτικότητας, την εγγύηση ομοιογενούς και ελεγμένου (χημικά, μικροβιολογικά κ.λπ.) προϊόντος, και την εγγύηση για την ασφάλεια του μίγματος με πρόσθετες ύλες για την βελτίωση της αποδοτικότητας της διατροφής. Τέλος τη βελτίωση της ποιότητας του σφάγιου και την υψηλή κερδοφορία.

Οι ποσότητες των τροφών που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Συμπερασματικά το πόσα κιλά τροφής τρώει ένα μοσχάρι, είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. Οι διατροφολόγοι της ΒΙΟΖΩΚΑΤ είναι στη διάθεση του κάθε παχυντή για τον καταρτισμό του σιτηρεσίου με βάση τις ατομικές του ανάγκες (επιδιωκόμενος στόχος, διαθεσιμότητα και τιμές των α΄υλών, φυλή κ.λπ.). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

ΜΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ

20 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΘΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΓΑΛΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ 18%

ROMINO FLEX ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΕΑΡΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ

230 BULL PROTEIN ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ 37%

22 ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ 17%

23 ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ 16%

299 PROTEIN EXTRA ΣΥΝΠΥΚΝΩΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 43%

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

BULLENMAST ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ

BULL MIX ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ

BULL MIX PLUS ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΓΙΑ

 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FORCIX SA ΜΙΓΜΑ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΚΚΙΔΙΩΣΗΣ

Ακρίτας Καλούσης

Δείτε περισσότερους ισορροπιστές για αγελάδες στην αντίστοιχη σελίδα του site μας με αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε προϊόν.