Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης Καραγκόγκος Π. Αντώνιος

Καρυά Ελασσόνας
150 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής

Φυλή: Limousin

Ο κτηνοτρόφος κ. Καραγκόγκος Αντώνιος διατηρεί την αγελαδοτροφική μονάδα του στην Καρυά Ελασσόνας. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται στα 150 ζώα που είναι αγελάδες ελευθέρας βοσκής και ανήκουν στη  φυλή Limousin. Ο κ. Καραγκόγκος επιλέγει για την αναπαραγωγή τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης, ωστόσο διαθέτει και 2 ταύρους στη μονάδα.

Η διατροφή των ζώων στη μονάδα του κ. Καραγκόγκου βασίζεται στη χορήγηση συμπυκνωμένων και χονδροειδών τροφών. Οι μάνες μετακινούνται στο βουνό και εκεί υπάρχει ειδικός χώρος για το θηλασμό των μοσχαριών που πραγματοποιείται 2 φορές την ημέρα. Από την 2η εβδομάδα αρχίζει να χορηγεί το μίγμα ανάπτυξης Νο 20 που προορίζεται για τις πρώτες ημέρες ανάπτυξης, έως την ηλικία των 5 μηνών.

Στη συνέχεια περνάει στη διαδικασία του απογαλακτισμού και μετέπειτα στο παχυντήριο, όπου και χορηγεί δημητριακούς καρπούς (κριθάρι– καλαμπόκι) και το πρωτεϊνικό συμπύκνωμα 230 BULL PROTEIN που προορίζεται για τη διατροφή μόσχων πάχυνσης από την ηλικία των 5 μηνών έως τη σφαγή. Θετικό πλεονέκτημα της μονάδας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής είναι πως όταν σε ηλικία 13 μηνών οδηγήθηκε στη σφαγή το καθαρό κρέας του ήταν στα 390kg M.O.με ένα άριστο σφάγιο.

 Οφέλη

  • Υψηλό ποσοστό bypass πρωτεΐνη
  • Ανοσία στο ζώο (Έλλειψη δυσπεπτικών οξεώσεων- φουσκωμάτων)
  • Υψηλή πεπτικότητα και εύκολη ανάμειξη λόγω της μορφής pellet