Εκτροφή αρνιών πάχυνσης - Στυλιανός Πουλάκης

Κυπαρίσσι Λακωνίας
450 πρόβατα

Ο κύριος Πουλάκης έχει 2 κτηνοτροφικές μονάδες στο Κυπαρίσσι Λακωνίας. Η 1η έχει 450 πρόβατα γαλακτοπαραγωγής και στη 2η κάνει εντατική πάχυνση αρνιών.

Από το Μάιο 2022 η εταιρία μας προμηθεύει ζωοτροφές για τη μονάδα γαλακτοπαραγωγής, αλλά και το καινοτόμο μίγμα 35Κ3 το οποίο χορηγείται σε παχυνόμενα αρνιά ως πλήρης ζωοτροφή χωρίς προσθήκη άχυρου ή άλλων χονδροειδών ζωοτροφών.

Εκτρέφει περίπου 350 αρνιά ετησίως και διαθέτει το κρέας από δικό του κρεοπωλείο, συνεπώς τον ενδιαφέρει η παραγωγή ποιοτικού κρέατος. Η σφαγή διενεργείται σε ηλικία 3-5 μηνών με βάρος σφάγιου 18-27 κιλά.

Η προσθήκη του μίγματος Νο 35Κ3 είχε τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Παρατήρησε βελτίωση στην ανάπτυξη των αρνιών, η ημερήσια αύξηση βάρους ήταν μεγαλύτερη
  • Η απόδοση σε σφάγιο βελτιώθηκε λόγω αύξησης του ποσοστού μυϊκής μάζας
  • Η διατροφή απλουστεύτηκε, το Νο 35Κ3 δεν απαιτεί ταυτόχρονη χορήγηση άχυρου.


Ο κ. Πουλάκης σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρατήρησε, θεωρεί πλέον τη ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. και τους εκπροσώπους της, πολύτιμους συνεργάτες για τη βελτίωση στις αποδόσεις και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων στις 2 μονάδες του.