ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

 ΚΑΛΑΣ  ΑΛΑΤΙ (ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ) (σακί 25 kg)
   ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ Granula (ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) (σακί 25 kg)
   ΣΟΔΑ (ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ) (σακί 25 kg)
   ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΣΒΕΣΤΙΟ 22,7% (σακί 25 kg)
   ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ (BRUTO)
Facebook Twitter Google+ Pinterest