Νέο Πρόγραμμα Διατροφής Εντατικής Πάχυνσης Αρνιών

Νέο Πρόγραμμα Διατροφής Εντατικής Πάχυνσης Αρνιών

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., σε συνεργασία με Γαλλική εταιρία τεχνολογίας ζωοτροφών, ανέπτυξε μια νέα σειρά μιγμάτων πάχυνσης για προβατίνες και αίγες. Σκοπός της είναι η διατήρηση της υγείας των ζώων σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Τελικός στόχος είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής.

Δείτε τον τιμοκατάλογο εδώ

Δείτε εδώ το εναρκτήριο μίγμα για αρνιά και κατσίκια πάχυνσης.

Δείτε εδώ το μίγμα ανάπτυξης.

Δείτε εδώ το μίγμα τελικής πάχυνσης.

Facebook Twitter Google+ Pinterest