ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΗΣΗΣ Ν. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΗΣΗΣ Ν. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ – ΛΑΡΙΣΗΣ

Αρμεγόμενα πρόβατα: 850
Δυναμικότηατ μονάδας: 1.000 ζώα
Φυλή: Λακόν
Ποσότητα: 320 τόνους γάλακτος το χρόνο
Μέση γαλακτοπαραγωγή: 400 lt / ζώο / έτος
Η λιποπρωτεΐνη του γάλακτος: 12,5-13%

Ο κτηνοτρόφος κ. Ζήσης Χασιώσης διατηρεί την προβατοτροφική μονάδα του στον Παραπόταμο Λαρίσης. Τα αρμεγόμενα ζώα της μονάδας είναι περίπου 850 και ανήκουν στη  φυλή Λακόν. Ο κ. Χασιώτης συνεργάζεται με τη γαλακτοβιομηχανία Αβραμούλη, στην οποία παραδίδει περίπου 320 τόνους γάλακτος ετησίως. Η μέση γαλακτοπαραγωγή ανά προβατίνα ανέρχεται στα 400 lt και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος είναι πολύ ικανοποιητικά με αποτέλεσμα ο παραγωγός να επιβραβεύεται από την εταιρία με Bonus ποιότητας, καθώς η λιποπρωτεΐνη του γάλακτος είναι κατά μέσο όρο 12,5-13%.

IMG 1166  Η διατροφή των ζώων στη μονάδα του κ. Χασιώτη βασίζεται στη χορήγηση συμπυκνωμένων και χονδροειδών τροφών. Όσον αφορά τις συμπυκνωμένες τροφές ο παραγωγός ταΐζει μίγμα πιτύρων σε μορφή pellet, καλαμπόκι και το πρωτεϊνικό συμπύκνωμα γαλακτοπαραγωγής για προβατίνες και αίγες υψηλών αποδόσεων 390- PROTEIN-EXTRA-V της ΒΙΟΖΩΚΑΤ. Το Protein Extra λόγω της ειδικής θερμικής επεξεργασίας του έχει υψηλό ποσοστό bypass (προστατευμένης) πρωτεΐνης στη μεγάλη κοιλία για την καλύτερη αξιοποίηση της στα απαιτητικά στάδια της υψηλής γαλακτοπαραγωγής.

Facebook Twitter Google+ Pinterest