Ιστορία

Ιστορία

Mια σύγχρονη εταιρεία με μεγάλη παράδοση...

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1966. Με ημερήσια δυναμικότητα που πλησιάζει τους 500 τόνους και αποθηκευτική δυνατότητα μεγαλύτερη των 80.000 τόνων, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής αναγνώριση της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. επισφραγίζεται με σειρά τιμητικών διακρίσεων τόσο για τα εξαίρετα προϊόντα της, όσο και για τις διεθνείς εμπορικές της δραστηριότητες.

Το άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μια σειρά από τελευταίου τύπου ηλεκτρονικούς υπολογιστές προγραμματίζουν και ελέγχουν βήμα προς βήμα την παραγωγική διαδικασία.

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ακολουθώντας πιστά το δρόμο της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της διατροφής, παρασκευάζει ζωοτροφές υψηλής βιολογικής αξίας, εξασφαλίζοντας:

  • την υγεία των ζώων
  • την οικονομικότητα της εκτροφής
  • την υψηλή ποιότητα των τελικών
  • προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά)

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., πρωτοπόρα στο χώρο των ζωοτροφών είναι από τις πρώτες και λίγες βιομηχανίες που έχουν πάρει κωδικό έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση: αEL6100001 και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP).

Facebook Twitter Google+ Pinterest